1 – ichi

2 – ni

3 – san

4 – shi

5 – go

6 – roku

7 – shichi

8 – hachi

9 – ku

10 – jyu

11 – jyu ichi

12 – jyu ni

%d bloggers like this: